ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เสวนาสาธารณะครั้งที่ 9

05 กันยายน 2559

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายในเสวนาสาธารณะครั้งที่ 9 ในหัวข้อ 

“Empowering School Leaders: Lessons on educational leadership from New Zealand” 

โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Linda Bendikson ผู้ดูแลโครงการ Growing Great Leaders (TM) จาก The University of Auckland 

ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 
เวลา 09:00 – 12:00 น. 
ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ 
อาคารโดมบริหาร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ และ สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ติดต่อลงทะเบียน โทร.02 564 4442 ต่อ 1581 
อีเมล phattira21@gmail.com และ doungrakc@gmail.com

Tagged PublicForum9