ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

การอบรมจิตวิทยาเชิงกระบวนการ (Process Work) : หยั่งรากความสัมพันธ์ โอบกอดความหลากหลาย ในครอบครัว ชุมชนและโลก

22 ธันวาคม 2558


คุณเคยวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองว่ามีปฏิกิริยาเกินกว่าเหตุกับเรื่องเล็กน้อย 

คุณเคยมีอารมณ์กราดเกรี้ยวหรือเศร้าซึมอย่างรวดเร็ว และได้แต่สงสัยว่าเหตุใดปฏิกิริยาดังกล่าวจึงเกิดขึ้น

บางครั้งสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณของแบบแผนที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ที่กระตุ้นให้เราเกิดปฏิกิริยาตอบโต้ 

เราจะมาร่วมกันวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อทำความเข้าใจที่มาของปฏิกิริยาตอบโต้เหล่านี้ 

และสำรวจการเปลี่ยนแปลงด้านในที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆ กับ ค้นหาระบบความเชื่อที่มีอยู่ในปัจจุบันของเรา

ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่อดีต และเข้าไปสร้างการเปลี่ยนแปลง


จิตวิทยาเชิงกระบวนการ (Process Work หรือ Process-Oriented Psychology) ถือกำเนิดจากสำนักจิตวิทยาสายคาร์ล จุง (Jungian School) ในซูริค สวิตเซอร์แลนด์ สำนักจิตวิทยาเชิงกระบวนการถือว่าตัวก่อกวนภายในที่เราพบ เป็นสัญญาณของเมล็ดพันธุ์ แห่งการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโต

เป้าหมายของเรา ไม่ได้ต้องการกำจัดอาการของโรค หากแต่เป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงพลังงานและข้อมูลที่สั่งสม อยู่ในแบบแผนของพฤติกรรมหรือปฎิกิริยาของเราอย่างสร้างสรรค์ บางส่วนในตัวเราถูกรบกวน และบางส่วนของตัวก่อกวน มีรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง และการทำงานเพื่อคลี่คลายตัวก่อกวนภายในของเราจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงการย้อนกลับไปทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงอดีตได้


การอบรมจิตวิทยาเชิงกระบวนการ (Process Work) :

หยั่งรากความสัมพันธ์ โอบกอดความหลากหลาย ในครอบครัว ชุมชนและโลก

(Deepening Relationship & Embracing Diversity)

>> ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่ <<

วันพฤหัสบดีที่ 4 - วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559

ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 2 อาคารเดอะคอนเน็คชั่น เอดูคูซีน (MRT ลาดพร้าว)

โดย ดร. จิลล์ เอมสลี (Gill Emslie, Ph.D.)

กระบวนกรจากมูลนิธิฟินฮอร์น สหราชอาณาจักร


หลักสูตรการอบรมเป็นการผสานทฤษฎีจิตวิทยาเชิงกระบวนการ (Process Work) พัฒนาโดย อาร์โนลด์ มินเดล ซึ่งมีรากฐาน จากเต๋า (Tao) ควอมตัมฟิสิกส์ (Quantum Physics) ความคิดแบบชาแมน (Shamanism) จิตวิทยาสายคาร์ล จุง (Jungian Psychology) และการคิดเชิงระบบ ( Systems Thinking ) การตระหนักรู้ทางร่างกาย และกระบวนการกลุ่ม

ด้วยกระบวนการอบรมอย่างมีส่วนร่วมแบบผ่านประสบการณ์ด้วยตนเอง ทำให้ทุกท่านได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง ในกระบวนการทำงานด้านความสัมพันธ์ทั้งกับตนเอง คู่ครอง เพื่อน และสมาชิกในครอบครัว ในบรรยากาศที่เกื้อหนุน ปลอดภัยและสร้างแรงบันดาลใจ ให้คุณได้รู้สึกผ่อนคลายและเกิดพลังเมื่อจบกระบวนการฝึกอบรม


เกี่ยวกับ ดร. จิลล์ เอมสลี (Gill Emslie, Ph.D.)

กระบวนกรจิตวิทยาเชิงกระบวนการ (Process Work) ผู้มากประสบการณ์ จาก Findhorn Consultancy Service สหราชอาณาจักร และผู้ร่วมก่อตั้งสถาบัน Institute for Process Work and Deep Democracy บาร์เซโลนา ประเทศสเปน ดร. จิลล์ เอมสลี นำกระบวนการฝึกอบรมจิตวิทยาเชิงกระบวนการ (Process Work) ระดับนานาชาติ ในหลายประเทศ โดยมุ่งเน้นการทำงานกับองค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและความเป็นธรรมในสังคม เพื่อเป็นการแสดงความรักของเธอที่มีต่อความงามของแผ่นดิน ความยุติธรรมทางสังคม และความหลากหลายทางชีวภาพ และวัฒนธรรม เวลาที่ว่างเว้นจากการเดินทางไปจัดอบรม จิลล์อาศัยอยู่ใน ชุมชนฟินด์ฮอร์น สกอตแลนด์ (Findhorn community)


ประเด็นที่เราจะร่วมกันสำรวจและเรียนรู้:

๐  พื้นฐานและทฤษฎีจิตวิทยาเชิงกระบวนการ

๐  การทำงานของ “ขอบ”  / เสียงวิพากษ์วิจารณ์ภายในจิตใจ

๐  การงานกับขอบเขตของเรา และสิ่งที่หยุดยั้งเรา

๐  ผลกระทบที่มีต่อปฏิสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของเรา

๐  การจัดการตนเอง จากมุมมองแบบองค์รวม

๐  สำรวจการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเรา บทบาทที่ผุดกำเนิด การสร้างตัวตน รวมทั้งแบบแผนที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

    (ใช้ภาษาอังกฤษในการอบรม และมีการแปลภาษาไทยตลอดหลักสูตร)

>> ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่ <<


วันพฤหัสบดี ที่ 4 ก.พ. 2559

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.  พื้นฐานและทฤษฎีจิตวิทยาเชิงกระบวนการ

12.00-13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30-14.00 น.  ผ่อนพักตระหนักรู้

14.00-17.00 น.  แบบฝึกหัด เสียงวิพากษ์วิจารณ์ภายในจิตใจ


วันศุกร์ ที่ 5 ก.พ. 2559

09.00-12.00 น.  พื้นฐานและทฤษฎีจิตวิทยาเชิงกระบวนการ (ต่อ)

                         การงานกับขอบเขตของเราและสิ่งที่หยุดยั้งเรา

12.00-13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30-14.00 น.  ผ่อนพักตระหนักรู้

14.00-17.00 น.  แบบฝึกหัด การทำงานของ “ขอบ” 


วันเสาร์ ที่ 6 ก.พ. 2559

09.00-12.00 น.  บทบาทที่ผุดกำเนิด การสร้างตัวตน แบบแผนที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

12.00-13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30-14.00 น.  ผ่อนพักตระหนักรู้

14.00-17.00 น.  แบบฝึกหัด บทบาทที่ผุดกำเนิด การสร้างตัวตน แบบแผนที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น


วันอาทิตย์ ที่ 7 ก.พ. 2559

09.00-12.00 น.  ผลกระทบที่มีต่อปฏิสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเรา

12.00-13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30-14.00 น.  ผ่อนพักตระหนักรู้

14.00-17.00 น.  แบบฝึกหัด ผลกระทบที่มีต่อปฏิสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเรา การจัดการตนเอง จากมุมมองแบบองค์รวม


>> ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่ <<

ค่าลงทะเบียน*  14,500  บาท

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและชำระเงินล่วงหน้า ภายในวันที่ 10 มกราคม 2559 ลดเหลือท่านละ    12,500 บาท

ภิกษุ ภิกษุณี สามเณร แม่ชี และนักบวช  เข้าอบรมฟรี**

 **กรุณาติดต่อคุณพัชรี ชนมนัส (แมว) ผู้ประสานงาน เพื่อตรวจสอบที่นั่งก่อนลงทะเบียน ที่นั่งมีจำนวนจำกัด
*ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารประกอบการประชุมแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ 

๐ คุณพัชรี ชนมนัส (แมว) ผู้ประสานงานการฝึกอบรม ชุมชนนิเวศเอเชีย 

admin@ecovillagetransition.org / maewchonmanat@gmail.com 

โทร. 095-706-0909 / 082-331-1305

๐ คุณทุเรียน  ชื่นแสงจันทร์  โครงการผู้นำแห่งอนาคต

โทรศัพท์มือถือ (+66) (0)89 238 9201 / +662 441 5222  โทรสาร +662 441 5223

อีเมล์ : thurian.ch@gmail.com

>> ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่ <<Tagged Early Bird Promotion Gill Emslie Processwork