ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

รุ่นใหม่ออกฤทธิ์ : คิด - ทำ - เปลี่ยน

19 มิถุนายน 2558

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>    ลงทะเบียนที่นี่ได้เลย !!!                                                                                                                                               

Tagged PublicForum6 YoungLeadership CL1 CL2 เพียรเพลินบรรณกิจ อาภากรบุตรจันทา พร้อมสิริภาษยะวรรณ์ อภิศักดิ์ทัศนีย์ อนุกูลทรายเพชร folkrice beachforlife