ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

“มหาลัยเถื่อน พบคนเมือง”

10 มีนาคม 2558


เวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต (Public Forum) ครั้งที่ ๕

เรื่อง “มหาวิทยาลัยเถื่อน พบคนเมือง”


ร่วมเสวนาโดย

คุณพฤหัส พหลกุลบุตร           ผู้อำนวยการฝ่ายละครการศึกษา มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม)

ดร.เดชรัต สุขกำเนิด               ผู้อำนวยการมูลนิธินโยบายสุขภาวะ

ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์   ประธานมูลนิธิโลกสีเขียว

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์         ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา

คุณวิชิตพล ผลโภค                ผู้ก่อตั้ง “Teach For Thailand”

วันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ 

เวลา ๐๘.๓๐น. - ๑๕.๓๐น.

ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ (ส่วนหลัง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี พญาไท กรุงเทพมหานคร


กรุณาสำรองที่นั่ง (จำนวนจำกัด)

คุณอริยา สุขวัฒนาชัยกูล   : jum.ariya@gmail.com

คุณทุเรียน ชื่นแสงจันทร์    : thurian.ch@gmail.com

ทางแฟ็กซ์ : ๐ ๒ ๔ ๔ ๑ ๕ ๒ ๒ ๓ 

ทางโทรศัพท์ ๐ ๒ ๔ ๔ ๑ ๕ ๒ ๒ ๒

หรือ ลงทะเบียนonline ที่นี่ค่ะ  http://goo.gl/forms/O5ZyIa5RTi


Tagged PublicForum5 มหาลัยเถื่อน พฤหัส พหลกุลบุตร ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ ดร.เดชรัต สุขกำเนิด รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ วิชิตพล ผลโภค เวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต