ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

The Ocean in a Drop: Building Inside – Out Youth Leadership

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“The Ocean in a Drop: Building Inside – Out Youth Leadership”
"มหาสมุทรในน้ำหยดเดียว : การสร้างภาวะการนำจากภายในสู่ภายนอกแก่เยาวชน"
โดยวิทยากรจากองค์กร Pravah ประเทศอินเดีย 19-22 ตุลาคม 2558

DOWNLOAD

Tagged pravah