ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

ผู้นำภาคธุรกิจพบผู้นำภาคประชาสังคม

โครงการสัมมนาผู้นำภาคธุรกิจพบผู้นำภาคประชาสังคม
จัดโดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต และ สถาบันการบริหารและจิตวิทยา
วันที่ 20-22 สิงหาคม 2558
ณ โรงแรมสวนสามพราน ริเวอร์ไซต์ สามพราน จ.นครปฐม

DOWNLOAD

Tagged MPI TheBoss