ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

คนเล็ก เปลี่ยนเมือง : D.I.Y. #PublicForum 7

เวทีเสวนาสาธารณะผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ 7
คนเล็กเปลี่ยนเมือง : D.I.Y. #PublicForum7
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
#โครงการผู้นำแห่งอนาคต

ดำเนินการเสวนาโดย ณาตยา แวววีรคุปต์ ไทยพีบีเอส
วงเสวนาคนเล็ก เปลี่ยนเมือง : D.I.Y.
๐ ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ Bangkok Forum
๐ วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ Tao Hong Tai Ceramics Factory
๐ เจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ ประชาสังคมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จ.ขอนแก่น
๐ อ.ธิป ศรีสกุลไชยรัก สถาบันอาศรมศิลป์ / ชุมชนริมน้ำจันทบูร
๐ ศุเรนทร์ ฐปนางกูร ชุมชนเลื่อนฤทธิ์
๐ เข็มพร วิรุณราพันธ์ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) / พื้นที่นี้ดีจัง
๐ วรพจน์ โอสถาภิรัตน์ กลุ่มดินสอสี / พื้นที่นี้ดีจัง
๐ อาทิตย์ โกวิทวรางกูร เครือข่ายมักกะสัน
๐ สุดารา สุจฉายา มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
๐จำนงค์ หนูพันธ์ เครือข่ายสลัมสี่ภาค
๐ สุกิจ พลับจ่าง กลุ่มลำพูบางกระสอบ / รักษ์คุ้งบางกะเจ้า
๐ พงศ์พรหม ยามะรัต Big Trees

DOWNLOAD

Tagged PublicForum7