ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

รุ่นใหม่ออกฤทธิ์ คิด-ทำ-เปลี่ยน #PublicForum 6

รุ่นใหม่ ออกฤทธิ์ คิด-ทำ-เปลี่ยน #Public Forum 6
วันที่ 19 มิถุนายน 2558
ณ ห้องอเนกประสงค์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร. สุกัญญา สมไพบูลย์
อภิศักดิ์ ทัศนี : ทำไมผมต้องปกป้องหาดสมิหลา
อนุกูล ทรายเพชร : ทำไมถึง (กล้าทำ) folk rice
พร้อมสิริ ภาษยะวรรณ์ : ชีวิตนอกทางด่วนการศึกษา
อาภากร บุตรจันทา : ภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีเกษตรกร
เพียร เพลินบรรณกิจ : Living with Passion (เภสัชกรจบใหม่ผู้ทำได้มากกว่าขายยา)

#โครงการผู้นำแห่งอนาคต #LeadershipForTheFuture

DOWNLOAD

Tagged