ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

มหาลัยเถื่อนพบคนเมือง #Public Forum 5

เวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ 5
“มหาลัยเถื่อน พบคนเมือง”
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558
ณ ห้องประชุม 301
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดโดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต
คณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ร่วมเสวนา
๐ คุณพฤหัส พหลกุลบุตร
ผู้อำนวยการฝ่ายละครการศึกษา มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม)
๐ ดร.เดชรัตน์ สุขกำเนิด
ผู้อำนวยการมูลนิธินโยบายสุขภาวะ
๐ ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์
ประธานมูลนิธิโลกสีเขียว
๐ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์
ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
๐ คุณวิชิตพล ผลโภค
ผู้ก่อตั้ง “Teach For Thailand”

DOWNLOAD

Tagged PublicForum5