ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

Spiritual Intelligence (SQ) and Quantum Leadership

สรุปเวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ 4
“Spiritual Intelligence (SQ) and Quantum Leadership”
โดย ดานาห์ โซฮาร์ (Danah Zohar)
วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557

DOWNLOAD