ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

เวทีเครือข่ายเรียนรู้ผู้นำแห่งอนาคต (CL2) ฉบับเต็ม

วันที่ 11-14 กันยายน 2557

DOWNLOAD

Tagged CL2