ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

เวทีเครือข่ายเรียนรู้ผู้นำแห่งอนาคต (CL1) ฉบับเต็ม

วันที่ 9-12 สิงหาคม พ.ศ.2557

DOWNLOAD

Tagged CL1