ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

สรุปเวทีร่วมเรียนรู้ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ (CLX) ฉบับสรุป

ครั้งที่ 1 วันที่ 15 - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

DOWNLOAD

Tagged CLX