ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

Annual Symposium and Reflection

งานประชุมวิชาการและเวทีสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน
Annual Symposium and Reflection
วันที่ 3 - 4 เมษายน 2560 ณ คอนเวนชั่นฮอลล์
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS กรุงเทพฯ

DOWNLOAD

Tagged