ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

สรุปเวทีการเรียนรู้เครือข่ายภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม (รุ่น1-3)

สรุปเวทีการเรียนรู้เครือข่ายภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม
(Leadership for Social Facilitation)
รวมรุ่น 1-3
วันที่ 24 – 27 มกราคม 2560
ณ โรงแรมรอยัล เจมส์ รีสอร์ท นครปฐม

DOWNLOAD