ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

จริยธรรมกับคนรุ่นใหม่ ใครว่า (ไม่)จำเป็น #Public Forum 8

บันทึกเวทีสื่อสารสาธารณะครั้งที่ 8
เสวนาผู้นำแห่งอนาคต หัวข้อ "จริยธรรมกับคนรุ่นใหม่: ใครว่า(ไม่)จำเป็น"
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 413-414 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สสส.
จัดโดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต สร้างเสริมเครือข่ายผู้นำวิถีสู่สุขภาวะทางปัญญา
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

DOWNLOAD