ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

An Inspiring Meeting 2016

สรุปเวทีการเรียนรู้ “โครงการสัมมนาผู้นำภาคธุรกิจพบผู้นำภาคประชาสังคม”
จัดโดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต และสถาบันการบริหารและจิตวิทยา
วันที่ 3-6 สิงหาคม 2559
ณ โรงแรมสวนสามพราน ริเวอร์ไซต์ สามพราน จ.นครปฐม

DOWNLOAD