ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

คนเล็ก เปลี่ยนเมือง : D.I.Y. #Public Forum 7

คนเล็ก เปลี่ยนเมือง : D.I.Y.
เวทีเสวนาสาธารณะผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ 7
วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
#โครงการผู้นำแห่งอนาคต

http://leadershipforfuture.com/article.php?page=5&group=20&profile=756