ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

รุ่นใหม่ ออกฤทธิ์ คิด-ทำ-เปลี่ยน #Public Forum 6

รุ่นใหม่ ออกฤทธิ์ คิด-ทำ-เปลี่ยน #Public Forum 6
วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ ห้องอเนกประสงค์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

http://leadershipforfuture.com/article.php?page=5&group=20&profile=755