ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

จะเด็จ นักเดินทางสิบทิศ

ชุดภาพถ่าย คนต้นเรื่อง พรอนันต์ ผาสุก (จะเด็จ)
หัวหน้าโครงการฅนอาสา มูลนิธิกระจกเงา เชียงราย
เริ่มต้นจากครูอาสา ต่อมาช่วยงานระดมทุน
ระดมคนให้คนรุ่นใหม่ในเมืองได้เข้าไปช่วยกิจกรรมในชุมชนบนภูดอย
เชื่อมต่อโอกาสของผู้คนให้เกิดการแลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์ และสิ่งดีๆ มากว่าสิบปี

ผู้ผลิต นายพงษ์เผ่า อากาศสุภา
โครงการ “การสื่อสารเพื่อจินตนาการใหม่”
(สิงหาคม 2557-มกราคม 2558)
โดย มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา
ร่วมกับ
สถาบันปวงผญาพยาว
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

DOWNLOAD