ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

CL Movie : ครูจิ่ว ใจใหญ่

ภาพยนตร์สั้นชิ้นนี้เกิดจากกลุ่มเครือข่าย­คนรุ่นใหม่ (#YoungLeadership) ของโครงการผู้นำแห่งอนาคต
ร่วมเรียนรู้กับภาคปฏิบัติการจริงด้วยการล­งพื้นที่ศึกษาและสร้างความร่วมมือกับ กลุ่มครูข้างถนน

กำกับและตัดต่อโดย
เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์
วิภาพรรณ วงษ์สว่าง