ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

CL Movie พี่มืด ประทีป อ่อนสลุง

CL Movie : พี่มืด ประทีป อ่อนสลุง
ภาพยนตร์สั้นชิ้นนี้เกิดกลุ่มเครือข่ายคนรุ่นใหม่ (#YoungLeadership) ของโครงการผู้นำแห่งอนาคต
ร่วมเรียนรู้กับภาคปฏิบัติการจริงด้วยการลงพื้นที่ศึกษาและสร้างความร่วมมือกับ ชุมชนโคกสลุง ลพบุรี

กำกับและตัดต่อโดย
เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์
วิภาพรรณ วงษ์สว่าง