ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

พลังเปลี่ยนสังคม : ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์

รายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย
ตอน พลังเปลี่ยนสังคม : ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์
เมล็ดพันธุ์ของการเปลี่ยนแปลง แพร่กระจายไปทั่ว
และงอกงามอย่างเป็นธรรมชาติ
การปลี่ยนแปลงไม่สามารถทำได้อย่างยั่งยืนด้วยนโยบายหรือตัวแทน
คนเล็กๆ สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ด้วยความรักในสิ่งที่ทำ

เผยแพร่เมื่อ 7 ม.ค. 2558