ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

ความสำเร็จ "ผู้นำ" ความฉลาดของจิตวิญญาณ

ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส : ความสำเร็จ "ผู้นำ" ความฉลาดของจิตวิญญาณ
28 พ.ย. 57 | 22.00 - 22.30
ดำเนินรายการโดย : ณัฏฐา โกมลวาทิน
ผู้ร่วมรายการ : ดาน่า โซฮาร์ นักเขียน นักบรรยายเรื่องความฉลาดแห่งจิตวิญญาณ สถาบัน MIT

ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอสวันนี้ ร่วมพูดคุยในประเด็น...
แนวคิดความฉลาดเรื่องจิตวิญญาณของผู้นำ
องค์กรและความเป็นผู้นำแบบควอนตัม
แนวคิดควอนตัมกับบริบทของสังคมไทย

ชมบันทึกเวที Public Forum 4 #‎ฉบับเต็ม
“Spiritual Intelligence (‪SQ‬) and Quantum Leadership”
โดย ดานาห์ โซฮาร์ ‪#‎DanahZohar‬ ‪‬
เวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ 4
-หลักการพื้นฐานของควอนตัมฟิสิกส์ 8 ประการ
-ความฉลาดทางจิตวิญญาณมีสิบสองเส้นทางที­่สามารถใช้ในการฝึกฝนชีวิตให้เป็นควอนตัม
แนะนำวิทยากร โดย อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์
ล่ามภาษาไทย โดย อ.อัจฉรีย์ ลิมปมนต์
https://youtu.be/Mpm9hpwpAF8