ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

Young Leadership รุ่น 1-2

เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Young Leadership
วันอาทิตย์ที่ 24 - 26 เมษายน 2559
ณ ห้องประชุมคอรัล และเจด
โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซต์ นครปฐม