ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

คำตอบอยู่ที่อำนาจขององค์กรประชาชน : ปฏิรูปสังคมไทยต้องเริ่มต้นที่นี่

คำตอบอยู่ที่อำนาจขององค์กรประชาชน :
ปฏิรูปสังคมไทยต้องเริ่มต้นที่นี่
บรรณาธิการ : ประชา หุตานุวัตร วราภรณ์ หลวงมณี
กองบรรณาธิการ : พรพิมล สันทัดอนุวัตร และ พัชรี ชนมนัส
บรรณาธิการต้นฉบับ : จารุประภา วะสี
ประสานงานภาพถ่าย : พรรัตน์ วชิราชัย
ประสานงานการผลิต : กานน คุมประพันธ์
พิสูจน์อักษร : เมธิรา เกษมสันต์ เสาวรัตน์ ปันทจักร สุวัชรา ส่งไพบูลย์ นิชาต์ มูลคำ
ปก-รูปเล่ม / ผลิต : พจน์ กริชไกรวรรณ (สำนักพิมพ์ภูสายแดด)
พิมพ์ที่ วี. พริ้นท์ (1991) จำกัด

โดยความร่วมมือของคณะกรรมการชุมชนนิเวศเอเซีย มูลนิธิชุมชนไท กลุ่มเพื่อร่วมงานและมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย ในโครงการเครือข่ายภาวะการนำภาคประชาชน ของโครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต
ราคาปก 280 บาท จำนวน 336 หน้า
ราคาพิเศษ 250 บาท

สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณทุเรียน
096-241-6239, 02-4415222
email : thurian.ch@gmail.com

DOWNLOAD