ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

กรองจากหยาดเหงื่อ รอยยิ้ม และน้ำตา ศาสตร์และศิลป์ของการทำงานกับคนจน พันธกิจสร้างสรรค์ผู้นำประชาธิปไตย จากรากฐานของสังคมไทย

กรองจากหยาดเหงื่อ รอยยิ้ม และน้ำตา
ศาสตร์และศิลป์ของการทำงานกับคนจน
พันธกิจสร้างสรรค์ผู้นำประชาธิปไตย
จากรากฐานของสังคมไทย

โดย คณะกรรมการนิเวศเอเชีย
บรรณาธิการ ประชา หุตานุวัตร
กองบรรณาธิการ
ช่อฟ้า เจตนาวีระบุตร
พรพิมล สันทัดอนุวัติ
พัชรี ชนมนัส

DOWNLOAD