ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

แกะรอยกระบวนการเรียนรู้ : แนวคิดและการออกแบบ ‪‎เวทีเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลง‬

เนื้อหาเรียบเรียงจากเวทีร่วมเรียนรู้ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่
วิทยากร อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์
เรียบเรียงโดย วรพงษ์ เวชมาลีนนท์

DOWNLOAD