ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

ผู้นำระนาดทุ้ม บทสนทนากับ ศ. ดร.เจตนา นาควัชระ ว่าด้วยภาวะการนำ

"อาจารย์ชี้ให้เห็นถึงพื้นหลังทางวัฒนธรรมของสังคมไทย
ต่อความคิดและความเข้าใจเรื่องผู้นำ และหรือภาวะการนำ
และย้ำว่าเราจำต้องสำรวจและสืบค้นแนวคิดว่าด้วยภาวะการนำ
ในสังคมไทยผ่านกรณีตัวอย่างทั้งหลาย ท่านแสดงให้เห็น
หลุมพรางของความเข้าใจต่อเรื่องภาวะการนำ
ไม่ว่าจะเป็นความสับสนระหว่าง ภาวะการนำกับความสำเร็จ
ระหว่างการเป็นผู้นำกับการเป็นวีรบุรุษ
ก่อนจะเชื้อชวนให้เข้าไปถอดรหัสสภาวะการนำเชิงกลุ่มในสังคมไทย
จากเรื่องระนาดทุ้มและตะกร้อวง และยืนยันว่า
ปัจเจกภาพย่อมสัมพันธ์แนบแน่นกับสมุหภาพ
เพราะผู้คนทั่วไปจะมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองเพิ่มขึ้นได้
ก็ต่อเมื่อได้อยู่ในแวดวงของผู้มีจิตใจสูง พร้อมจะให้โอกาสผู้อื่น
และยอมรับว่ามีความต่างจากตนเอง" บางตอนจากคำนำ

อ่าน นายแพทย์วิจารณ์ พานิช เขียนถึง หนังสือ ผู้นำระนาดทุ้ม..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/587291

หนังสือ ผู้นำระนาดทุ้ม
บทสนทนากับ ศ. ดร.เจตนา นาควัชระ ว่าด้วยภาวะการนำ
จัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต
ราคาปก 200 ราคาพิเศษ180
สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณทุเรียน
096-241-6239, 02-4415222
email : thurian.ch@gmail.com

เชิญ Download ฉบับ e-book

DOWNLOAD