ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

ผู้นำแห่งอนาคต คุณธรรม การนำร่วม และการเปลี่ยนแปลงจากภายใน

จัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต
ราคาปก 240 ราคาพิเศษ 220
สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณทุเรียน
096-241-6239, 02-4415222
email : thurian.ch@gmail.com

DOWNLOAD