ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

ผู้นำที่แท้มรรควิธีของเล่าจื๊อ ฉบับกะทัดรัด

๐ สรรพสิ่งในโลกนี้
ไม่มีอะไรอ่อนโยนและนุ่มนวลเท่าน้ำ
แต่ไม่มีอะไรชนะสิ่งแข็งแกร่งได้ดีเท่าน้ำ
๐ อ่อนโยนย่อมชนะพละกำลัง
นุ่มนวลย่อมชนะแข็งกระด้าง
คนส่วนมากรู้ความข้อนี้
แต่น้อยคนปฏิบัติตามข้อนี้

อ่อนโยนและเข้มแข็ง
ในบทที่ ๗๘ มีการเปรียบผู้นำที่แท้กับน้ำ (หน้า๕๕)

หนังสือ ผู้นำที่แท้มรรควิธีของเล่าจื๊อ ฉบับกะทัดรัด
เขียนโดย ประชา หุตานุวัตร
จัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต
ราคาปก 140 ราคาพิเศษ 100
หมายเหตุ ขณะนี้หนังสือขาดสต้อค

สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณทุเรียน
096-241-6239, 02-4415222
email : thurian.ch@gmail.com

DOWNLOAD