ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

ภาวะผู้นำ ความสำคัญต่ออนาคตไทย

"ผู้นำที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่ผู้นำที่อยู่ในตำแหน่ง
มีชื่อเสียงอย่างที่คนทั่วไปมองเห็นรู้จัก
แต่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้จริงๆ
โดยคนทั่วไปไม่มีความรู้สึกว่าผู้นำดังกล่าวกำลังแสดงอาการนำอยู่
อย่างที่เรียกกันว่า เป็น "ผู้นำที่ไม่ได้นำ"
ผู้นำที่เป็นทางการอยู่ในตำแหน่ง
คนทั่วไปสามารถมองเห็นด้วยตาว่าเป็นผู้นำ
เพราะมีตำแหน่งหน้าที่ชัดเจน
หากไม่สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เกิด "ผล" สำเร็จที่ดีได้
การเป็นผู้นำก็ไม่มีความหมาย"

บทนำจากหนังสือ ภาวะผู้นำความสำคัญต่ออนาคตไทย
อ่านฉบับ e-book ได้ที่นี่

DOWNLOAD