ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

ดุจสายน้ำ ดั่งสายลม : เรียนรู้ภาวะผู้นำจากนักคิดตะวันออก

หนังสือ ดุจสายน้ำ ดั่งสายลม : เรียนรู้ภาวะผู้นำจากนักคิดตะวันออก
เขียนโดย
ศริญญา อรุณขจรศักดิ์
ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์
ชาญณรงค์ บุญหนุน
สุวรรณา สถาอานนท์

ประสานงานต้นฉบับ พรชนก อารยะกุลชัย
ประสานงานการผลิต กานนท์ คุมพ์ประพันธ์
แบบปก อัครา เมธาสุข
รูปเล่ม / ผลิต สำนักพิมพ์ภูสายแดด
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2559 จำนวน 2,000เล่ม
จัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต
ราคาปก 280 บาท จำนวนหน้า 356 หน้า
ราคาพิเศษ 250 บาท

สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณทุเรียน
096-241-6239, 02-4415222
email : thurian.ch@gmail.com

DOWNLOAD