ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

ศิลปะการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง คู่มือกระบวนกรจิตตปัญญาศึกษา

หนังสือ ศิลปะการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง คู่มือกระบวนกรจิตตปัญญาศึกษา
ผู้เขียน ธนา นิลชัยโกวิทย์ / อดิศร จันทรสุข
ภาพถ่าย ธนา นิลชัยโกวิทย์ / พจน์ กริชไกรวรรณ
ออกแบบปก อัครา เมธาสุข
รูปเล่ม / ผลิต สำนักพิมพ์ภูสายแดด
พิมพ์ที่ วี.พริ้นท์ (1991) จำกัด
พิมพ์ครั้งที่สอง : เมษายน 2559 จำนวน 2,000 เล่ม
จัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต
ราคาปก 250 บาท จำนวน 256 หน้า
ราคาพิเศษ 225 บาท
สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณทุเรียน
096-241-6239, 02-4415222
email : thurian.ch@gmail.com

DOWNLOAD