ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

สอนอย่างมือชั้นครู

หนังสือ: สอนอย่างมือชั้นครู
เขียนโดย: ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
ถอดความจากหนังสือ Teaching at Its Best: A Research - Based Resource for College Instructors เขียนโดย Linda B. Nilson

ที่ปรึกษา: รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี
บรรณาธิการ: เอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์
กองบรรณาธิการ: ชลิดา เหล่าจุมพล
ออกแบบรูปเล่ม/ศิลปกรรม: นิสา บัวจุด, จุฑาทิพย์ สุกาญจนาเศรษฐ์, พสิษฐ์สัทคุณ จุลละมณฑล, สุเทพ เวทีกูล

จัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต
ราคาปก 300 บาท จำนวนหน้า 356 หน้า
ราคาพิเศษ 270 บาท

สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณทุเรียน
096-241-6239, 02-4415222
email : thurian.ch@gmail.com

DOWNLOAD