ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

รายงานสรุปการเข้าร่วมอบรม ภาวะการนำ ณ ปัจจุบันขณะ (Process work)

นำกระบวนการโดย
ดร. จิลล์ เอมสลี
คุณประชา หุตานุวัตร
วันที่ 16-19 มกราคม 2558
เรียบเรียงโดย
นายสะพรั่ง ภาษยะวรรณ์
ผู้ประสานงานโครงการผู้นำแห่งอนาคต

DOWNLOAD