ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

พื้นที่ที่ 5 สำหรับเยาวชน

แนวคิดเรื่องพื้นที่ที่ 5 ขององค์กรปราวาในการสร้างชุมชนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงาน
เอกสารประกอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“The Ocean in a Drop: Building Inside – Out Youth Leadership”
"มหาสมุทรในน้ำหยดเดียว : การสร้างภาวะการนำจากภายในสู่ภายนอกแก่เยาวชน"
โดยวิทยากรจากองค์กร Pravah ประเทศอินเดีย

ref : http://www.5thspace.in/

DOWNLOAD