ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

บันทึกเวทีการเรียนรู้เครือข่ายคนรุ่นใหม่ปลุกพลังเปลี่ยนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เครือข่ายคนรุ่นใหม่ ปลุกพลังเปลี่ยนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 - 9 สิงหาคม 2558
โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล จ.ขอนแก่น

DOWNLOAD