ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

อาทิตย์ โกวิทวรางกูร (อาทิตย์)

ผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุ 96.5 fm : คลื่นความคิด
เครือข่ายมักกะสัน
เครือข่ายผู้นำแห่งอนาคต รุ่นที่ 1
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมดิคราฟท์ จำกัด