ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ทายาท เดชเสถียร (บอล) และ พิศาล แสงจันทร์ (ยอด)

ผู้กำกับหนังสั้นและเจ้าของรายการสารคดี "หนังพาไป"