ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

สฤณี อาชวานันทกุล (ยุ้ย)

นักเขียน นักแปล และกรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้
บริษัท ปาสาละ จำกัด http://www.salforest.com/