ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

วัชรพงศ์ ขจร (จอนนี่)

นักศึกษาคณะวิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
149 หมู่ 4 ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 47000