ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ปฐมา ควรตะขบ (แพรว)

นักศึกษาคณะวิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ 8/2 หมู่ 1 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150