ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ทินกร ลาทา (บิ๊ก)

นักศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศ
ม.มหาสารคาม เลขที่ 18 หมู่ 13 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240