ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

จิราวุธ สุปัญญา (จิ๊บ)

นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร)
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121