ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

บุษยมาส จิตสันติ (เมย์)

ช่างภาพศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ
เลขที่ 142 หมู่บ้านบุเสี้ยว ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110