ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ภูรินทร์ ลิขิตเลิศ (บิ๊ก)

อาสาสมัคร กลุ่มรักษ์เขาชะเมา
เลขที่ 17/2 ม.13 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110