ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

เหมือนฝัน ศิริเศรษฐากูร (ผึ้ง)

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ. กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
เลขที่ 112/85 ซ. อินทามระ 10 ถ. สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพฯ 10400