ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

นันท์นภัส กันยนา (วาวา)

บรรณาธิการ milk shake magazine
73/70 ลิฟวิ่งเพลสคอนโด อาคาร 3 ซอยรามคำแหง157 กทม. 10240