ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ทิพย์สุดา เกษตร (กุ๊กกิ๊ก)

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 20/114 ถ.อาจณรงค์ คลองเตย กทม. 10110